معرفی خدمات نمایشگاهی

تعریف نمایشگاه:

نمایشگاه عبارت است از فضای مناسب و استثنایی و چشم‌انداز که در آن عرضه‌کنندگان و بازدید کنندگان می‌توانند با فعالیت‌های سازمان‌یافته و هماهنگ به مبادله کالاها، خدمات و اطلاعات بپردازند. در پی این رویداد نیازمند داشتن دانش لازم جهت استفاده صحیح از این فضای مفید می‌باشیم. دانشی که به‌لحاظ علم بازاریابی و تجربیات مرتبط با آن و همچنین داشتن ابزارها و سخت‌افزارهای مورد نیاز  جهت عرضه خدمات و محصولات به‌دست مي‌آيد.

 

معرفی خدمات نمایشگاهی:

خدمات تخصصی نمایشگاهی، صنعت و حرفه ای است که به‌حتم باید در آن تجربه داشت؛  متعهدانه عمل کرد و از همه ابزارهای خلاقیت و نوآوری بهره برد. موسسة سخن چند سالی است که در عرصه ارائة خدمات تخصصی نمایشگاهی در داخل کشور فعالیت و تجربه دارد و هرساله نیز به حجم تعهدات و سفارشاتش افزوده می‌شود. از این‌رو با در نظر گرفتن نوع فعالیت هر مجموعه می‌توان بهترین و کارآمدترین نوع خدمات شامل (غرفه‌سازی، غرفه‌آرایی و جنبه‌های مختلف تبلیغاتی) را جهت ارائه هرچه بهتر خدمات در فضای نمایشگاه برای یک مجموعه درنظر گرفت.

 

انواع خدمات نمایشگاهی:

در یک نمایشگاه با توجه به موضوع آن و هم‌چنین المانها، معیارها و امکانات موجود و مورد نیاز یک مجموعه و با توجه به نوع خدمات قابل ارائه از طرف این مجموعه (محصول یا خدمات) می‌توان با تصمیم‌گیری درست بهترین نوع ارائه در فضای نمایشگاه را که شامل یک یا چند مورد از موارد ذیل است در نظر گرفت. خدمات نمایشگاهی شامل بخش‌های زیر است:

  • ارائه‌ی خدمات مشاوره، مدیریت و اجرا در زمینه برگزاری غرفه های مستقل و گروهی در داخل و خارج از کشور
  • ارائه‌ی خدمات طراحی و غرفه سازی تخصصی و سفارشی در داخل و خارج از کشور
  • ارائه‌ی خدمات غرفه‌آرایی (با توجه به امکانات و دارایی‌های موجود نمایشگاهی مجموعه‌ها)  
  • ارائه‌ی خدمات تبلیغاتی و گرافیکی مورد نیاز (این خدمات هم به‌صورت انفرادی و هم در کنار هر یک از موارد فوق می‌تواند  قابل استفاده باشد)
  • ارائه‌ی خدمات ترابری، پشتیبانی، اقامتی و مسافرتی، مترجم و پذیرایی