صفحه بندی کتاب

انتخاب نوع قطع کتاب خود هنری است که کتاب شما را با ارزش‌تر و مقبول‌تر برای جذب در بازار و البته خوانندگان‌تان می‌نماید.


شما می‌توانید صفحه‌بندی کتاب خودتان را در تمامی قطع‌های وزیری، پالتویی، جیبی، رحلی و ... به ما بسپارید.

 

سلطانی
49×34

رحلی
28/5×21

وزیری
23/5×17

رقعی
21×۵/۱۴

خشتی
22×21/5

جیبی
14/5×10

پالتویی جیبی 
21×10/5


ما بر حسب نیاز شما، می توانیم تا حد ممکن تعداد صفحات کتاب شما  را به تعداد صفحات مورد نظر شما نزدیک نماییم. شاید بخواهید مطالب کتابتان در کم‌ترین تعداد صفحات انجام شود تا هزینه چاپ و به تبع آن قیمت پشت جلد پایین بیاید تا خوانندگان راحت‌تر کتاب شما را بخرند. شاید بخواهید مطالب خود را با یک صفحه‌بندی زیبا و به‌صورت هنری در بیاورید؛ چون می‌دانید خوانندگان کتاب شما به هزینة آن دقت نمی‌کنند و فقط به دنبال هنر و کیفیت آن هستند.