غرفه سازی

غرفه‌سازی نمایشگاه شامل مجموعه‌هایی می‌شود که بعضی از شرایط و قوانین مجری هر نمایشگاه شامل (متراژ، نوع فضا و زمینه فعالیت) را درنظر گرفته‌اند. مقصود از نوع فضا دراصطلاح فضای بسته یا غرف داخل سالن و فضای باز است. برای این شرکت‌ها با توجه متراژ و نوع خدمات قابل ارائه و درنهایت میزان هزینه‌ای که برآورد داشته‌اند، می‌توان خدمات غرفه‌سازی را به‌شرح زیر ارائه و درصورت توافق و حصول اطمینان از عملکرد مجری، کار را به سرانجام رساند. اصول مدیریت و نحوه اجرای عملیات غرفه‌سازی به شرح زیر است:

  1. انجام مکاتبات اولیه و معرفی شرکت با توجه به تجربیات مجری و سوابق کاری مستند
  2. انجام طراحی با نرم‌افزارهای تعریف‌شده با توجه به المانهای دریافت شده و مورد نیاز کارفرما
  3. ارائه طرح از مجري و تصمیم‌گیری از سوی کارفرما
  4. انجام ویرایش و اصلاحات بر روی طرح تا برآورده‌شدن کامل خواسته‌های کارفرما در صورت لزوم
  5. برآورد قیمت توسط مجري
  6. عقد قرارداد پس از رضایت از طرح و قیمت
  7. اجرا و آماده‌سازی فضای غرفه مطابق طرح ارائه شده با تمامی جزئیات
  8. جمع‌آوری فضای غرفه پس از اتمام نمایشگاه

کلیه این فرآیندها به‌صورت منظم و بدون هیچ‌گونه کم و کاستی در طول مدت برقراری ارتباط بین مجری و کارفرما قابل لمس است و مؤسسة سخن افتخار دارد با داشتن کادر مجرب طراحی، اجرایی و کارگاهی می‌تواند بهترین و باکیفیت‌ترین خدمات را با توجه به بودجه کارفرمایان محترم ارائه نماید.